Riktlinjer för fames och öppna väggar

Allmänt

Visa respekt mot andra människor vid väggen, oavsett ålder, bakgrund eller status. Hjälp gärna andra med kunskap och tips kring hur man beter sig vid väggen. Vårda platsen i den mån det går. Om platsen missköts riskerar den att försvinna med tiden.

Innan du målar

För att kunna utvärdera vart du bör måla på väggen bör du först reflektera över vilka målningar som redan finns på platsen. Använd följande kriterier för att göra detta.

Ålder:

Vilken målning är äldst? Vilken är nygjord?
Kanske bör du inte måla över den målning som precis har gjorts om det finns liknande målningar som suttit längre. Har en målning varit orörd i flera år kanske inte du skall vara den som målar över den. 

Kvalitet:

Måla inte över någon som är bättre på att måla än du själv.

Sammanhang:

Är målningarna/en del av ett sammanhang eller tema bör du inte måla över någon av de målningar som ingår i temat.

När du målar

Fotografera gärna målningen du målar över innan då personen kan sakna kort på den. Försök att täcka över hela målningen du skall måla över. Det kan annars framstå och misstolkas som att du målar över för att provocera. Tagga/klottra inte på tomma ytor i på andra målningars bakgrunder.

Efter du målat

Städa upp efter dig. Föregå med ett gott exempel och håll rent efter du har målat. Tänk på att inte lämna ”slattar” kvar på platsen. Dels ur miljösynvinkel, dels då besökare har en tendens till att ta slattarna och kladda på väggen med.