Forumregler

För att kunna delta i diskussioner och använda Gbggraffs forum tjänster krävs det att du registrerar dig som medlem. Du registrerar dig genom att fylla i ett enkelt formulär och därefter bekräfta medlemskapet via e-post. Innan du blir medlem måste du läsa, förstå och godkänna följande regler. Trivsel För att hålla diskussionerna på en trevlig och konstruktiv nivå ska alla medlemmar följa de etiska regler som gäller på såväl internet som i det vardagliga livet. Var trevlig och respektera andra. Uttalanden som kan uppfattas som stötande eller kränkande är inte…

FORTSÄTT LÄSA