Forumregler

För att kunna delta i diskussioner och använda Gbggraffs forum tjänster krävs det att du registrerar dig som medlem. Du registrerar dig genom att fylla i ett enkelt formulär och därefter bekräfta medlemskapet via e-post. Innan du blir medlem måste du läsa, förstå och godkänna följande regler. Trivsel För att hålla diskussionerna på en trevlig och konstruktiv nivå ska alla medlemmar följa de etiska regler som gäller på såväl internet som i det vardagliga livet. Var trevlig och respektera andra. Uttalanden som kan uppfattas som stötande eller kränkande är inte…

FORTSÄTT LÄSA

Göteborgs Stad “städar” på Drömmarnas kaj

Göteborgs Stads gula lappar sitter nu fasttejpade över målningar av bland annat Sceb, Cabel, Ollio och Tony B. Ägarna till containrarna, en cirkusvagn och en husvagn som pryds av målningarna uppmanas att forsla bort dessa från kajen – annars kommer kommunen göra det.   Drömmarnas kaj är bara ett stenkast från Centralstationen, uppströms från Göta Älvbron. En sträcka av levande kajmiljö som lockar allt från båtfantaster, konstnärer, musiker och fiskare. En litet bortglömd plats som börjat blomstra av civilsamhällets egen kraft och initiativ. Nu frågar sig många om kommunens städiver kommer…

FORTSÄTT LÄSA