Graffitijam kommersen

@piecesofgbg låter meddela att det kommer hållas ett graffitijam på Kommersen den 30:de April.
Detta blir även sista möjligheten att måla byggnaden då den senare kommer att rivas.

Alla är välkomna
Sprayförsäljning på plats av @nbq.sweden

OBS:
Inställt vid regn
Måla ej på taket (instabilt)

Arrangeras med stöd från konsortiet i Masthuggskajen
Väl mött!

https://www.gbggraff.se/events/graffitijam-kommersen/

RELATERADE POSTER