Klottret på spårvagnarna ökar

Igår kunde man i GP läsa en artikel av Daniel Andersson där det förklarades att klottret på Västrafiks fordon ökat. Enligt Västrafiks egna statistik hävdar man att klottret in och utvändigt ökat med 4 ggr så mycket från 2018 till 2021. Det nämndes även om västrafiks saneringspolicy vilket innebär att all skadegörelse skall saneras direkt vilket leder till stränga arbetsförhållande för sanerarna.  Det nämndes även att vissa av de anställda hamnar på sjukhus på grund av sitt utsatta arbetsförhållande. 

Gbggraff menar att det saknas en hel del fakta i artikeln för att man skall kunna göra de slutsatser som nämns. Dels så framgår det inte hur statistiken samlats in men gissningsvis så är det antalet anmälningar som avgör graferna och mängden klotter. Detta är något man ofta kan se när man skall försöka vinna politiska poäng i klotterdebatten. Vi vill därför poängtera att ökat antal anmälningar inte behöver betyda ökad mängd klotter.

Skulle det nu vara så att mängden klotter ökat under de senaste åren bör man kika på vilka faktorer som spelar in för att kunna bilda sig en uppfattning om “problemet”.
Gbggraff misstänker dock att detta är ett utspel i kommande valtider som så många gånger för skapa ickefrågor och på så sätt plocka enkla politiska poäng. 

Skulle man vilja lösa klotterfrågan hos Västtrafik så finns det många alternativ till att undersöka faktorerna som orsakar klottret. Så länge man inte gör dessa efterforskningar så kommer man aldrig till att kunna få förståelse till hur man löser klotterfrågan heller. Att skapa en snyfthistoria kring hur illa ställt det är hos sanerarna är knappast klottrarnas fel utan snarare västtrafiks egna klotterpolicy som orsakar. 
Faktum kvarstår att vagnarna fortfarande rullar oavsett hur mycket färg det är på dem. Är Västtrafik villiga att luta sig mot den förlegade nolltoleransen för att framstå som att de tar klottret på allvar så har man skjutit sig i foten både en och två gånger och absolut inte lärt sig utan tidigare försök till att stoppa klotter i samhället.

/Gbggraff 

Källa:
GP

RELATERADE POSTER