Recension: Röda Sten

 

Graffiti Inifrån Pannhuset 80 tal.

Bakgrund:

Röda sten har vart en plats för graffiti ända sedan 80 talet. Byggnaden var då en ett gammalt övergivet pannhus dit folk sökte sig för att måla graffiti ostört.

Pannhuset blev sedan en konsthall 1996 och utvecklades ytterligare 2005 då man anställde en verksamhetschef. På denna tiden kunde man måla ostört på huset och dess väggar agerade som öppen vägg. Att nämna är att det gamla pannhuset lät sina väggar abonneras under festivalen Meeting Of Styles 2004 och bilder ifrån eventet finns att

hitta här.

Konstverket “Draken” upprättat som öppen vägg.

Sedan 2004 upprättades det ett konstverk i form av en drake bredvid Röda Stens konsthall och direktiven löd att draken var den nya öppna väggen att måla på.

Man bad därför att folk skulle sluta måla på huset mestadels pga. av de gaser som blåste in via ventilationssystemet in i den nuvarande konsthallen.

Sedan dess har platsen varit välbesökt av både turister och etablerade graffitimålare, och är idag kanske Göteborgs bästa platser för kulturutbyte i olika former. Oavsett om man bara vill sitta och umgås med vänner, gå på konstutställning, åka skateboard eller måla graffiti så går detta att samsas kring vid Röda Sten.


Läge:

Beläget längs med hamninloppet och med lagom distans från bostäder är Röda Sten en kanonplats för all form av kultur. Den enda

nackdelen skulle vara att det tyvärr brukar blåsa rätt så friskt oavsett väder med anledning av närheten till havet. Tillgängligheten till Röda Sten är även den relativt god. Trots att platsen inte ligger i centrum så lyckas folk hitta då förbindelserna till röda sten är många.


Vägg:

Storleksmässigt ligger Röda Stens öppna vägg på gränsen till godkänt med tanke på att Göteborg trots allt är näst största staden i landet och användarna skall samsas på en så pass liten yta. Detta bidrar ofta till att det som målas inte få speciell lång livslängd utan målas ofta över inom loppet av 24 timmar. Både längd, höjd, och mängd ytor borde ses över för att tillfredsställa användarna. Väggen saknar även tak och belysning vilket är skamligt med tanke på möjligheterna.


Yta:

Ytan på väggen är till grunden slät men eftersom den inte underhålls bildas ofta stora sjok av flagor. Avsaknaden av tak bidrar även till att det läcker in vatten i väggen som sedan bildar stora bubblor som förstör ytan.


Sopkärl:

Det fanns tidigare “iglos” utplacerade för att slänga sprayburkar och skräp i. Dessa vandaliserades tyvärr och idag så står det enbart gamla oljefat som folk brukar elda i och även använder som soptunnor. Här finns definitivt förbättringspotential ifall man värnar om platsen. Att ordna fram ordentliga sopkärl som ej går att vandalisera bör inte vara ett jättehinder. Idag finns det alternativa sopkärl med punktering av sprayburkar  vilket minskar risken för brandrisk och miljöförstöring. Detta borde absolut ligga Göteborgs Stads intresse med tanke på hur mycket turister som besöker platsen.


Skötsel:

Känslan är att det inte finns någon form av skötsel av platsen alls. Folk tar närliggande material och bygger det dom känner för lite på måfå. Detta kan naturligtvis ha sin charm också men att ordna med sophantering, sittplatser och grillplats hade vart en start för att värna om sina besökare. 


Faciliteter:

Tillgång till toalett och vatten finns beläget i Konsthallens tillhörande restaurang men de är inte jätteförtjusta i att det springs bland gäster. Istället använder övriga besökare oftast den närliggande skogen för att uträtta sina behov. Längs med hamnstråket finner man flera även restauranger och ifall man traskar längre upp mot vagnhallen så finner man snart både kiosker och snabbmatställen.


Event: 

Förutom konsthallens utställningar sker det inga direkta event alls på Röda Sten. Det hålls lite workshops ibland vilket är trevligt men de flesta “happenings” är spontanfester av besökare. Man undrar återigen varför inte platsen förvaltas bättre men tanke på hur populär platsen faktiskt är. 


Besökare: 

Här är Röda Stens bästa kategori. Platsen utgörs av väldigt mycket folk i omlopp. På en varm sommardag kan det stundtals vara fullt med folk som samlas vid Röda Sten för att umgås, måla, grilla, rasta hunden, spela in musikvideos eller bara ta en öl i solen och titta på folk. Det är detta som gör Röda sten till en plats att besöka. I många fall så stöter man alltid på någon man känner eller ett gång som håller på med något projekt.  Är man i närheten är det alltid värt att ta den extra promenaden till röda sten och se vad som händer. 

Summering
  • Läge
  • Vägg
  • Yta
  • Sopkärl
  • Skötsel
  • Faciliteter
  • Event
  • Besökare
2.6

SAMMANFATTNING

Med tanke på förutsättningarna som finns på Röda sten är det märkligt att man inte förvaltar den bättre. Hade man lagt lite energi på att bygga upp bättre väggar, fasta grillplatser och bänkar och styrt upp sophanteringen så hade omdömet höjts avsevärt. Trots detta är Röda sten en fantastisk plats på många vis med det fantastiska läget och de många besökarna. 
Vi hoppas att man i framtiden kontaktar de personer som använder platsen och tar hjälp av dessa för att utveckla Röda sten till vad det förtjänar att vara i en storstad som Göteborg.

RELATERADE POSTER